Senior Living Group 1 vacature beschikbaar

Senior Living Group

Elke dag staat Senior Living Group in voor de zorg van meer dan 9.000 bewoners in 97 voorzieningen verspreid over gans België. Daarvoor zet het dagelijks meer dan 6.500 medewerkers in. Senior Living Group baat 79 voorzieningen uit onder eigen naam en 18 voorzieningen onder de naam van Foyer De Lork (www.foyerdelork.be). Daarnaast maakt ook de thuiszorgorganisatie OTV Home Care (www.otvhomecare.be), met meer dan 600 medewerkers en 8.000 patiënten/cliënten, deel uit van Senior Living Group. Senior Living Group is een dochterbedrijf van de Europese zorggroep Korian, expert in ondersteunende diensten en zorg voor ouderen.

Net zoals die kwalitatief hoogstaande zorg het fundament is van onze missie ten opzichte van de bewoners, willen we als groep ook onze medewerkers goed omringen, ze een aangename werkomgeving bieden.

De werking van de groep wordt gestuurd door een centraal management met een dubbele opdracht:

  • het begeleidt elke voorziening individueel, controleert de diverse operationele procedures om zo de kwaliteit en werking te optimaliseren, het ondersteunt de lokale directies met gespecialiseerde kennis en tekent mee aan de strategische lijnen.
  • het neemt centrale taken waar, zoals het onderhandelen van raamcontracten met leveranciers en het integreren van nieuwe voorzieningen.

Senior Living Group groeit op twee manieren:

  • organisch door de uitbreiding en/of renovatie van bestaande voorzieningen en door de oprichting van nieuwe voorzieningen.
  • via overnames, want Senior Living Group is steeds op zoek naar private voorzieningen (met meer dan 80 woongelegenheden) die beantwoorden aan alle reguleringen én aan onze hoge kwaliteitseisen op het vlak van accommodatie, zorg- en dienstverlening.

Onze Filosofie

Welzijn en levenskwaliteit De stijging van de levensverwachting en het feit dat we niet enkel ouder worden, maar ook langer gezond leven is een van de grote verworvenheden van onze samenleving, maar dit brengt ook een verantwoordelijkheid en nood met zich mee. Welzijn en levenskwaliteit zijn belangrijke voorwaarden voor een steeds grotere groep van mensen. Precies dat is de doelstelling van Senior Living Group: die voorwaarden voor die mensen verzekeren .

Senior Living Group wil het evenwicht bewaren en de belangen van al zijn stakeholders behartigen. Altijd staan mensen voorop. In de eerste plaats de bewoners en hun families, die we met de allerbeste zorgen willen begeleiden om ze een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bieden. Als groep hebben we bovendien diezelfde verantwoordelijkheid ten opzicht van al onze medewerkers. Vandaar dat we steeds een aangename werkomgeving proberen te creëren.

Eigenheid en identiteit Senior Living Group zorgt ervoor dat iedere voorziening haar eigenheid bewaart en in autonomie wordt geleid door een plaatselijk team. Dit team krijgt hierbij vanuit het hoofdkantoor centrale ondersteuning op een aantal gespecialiseerde domeinen.

Eenheid in verscheidenheid Iedere voorziening is verschillend op het vlak van zorgprofiel, -cultuur en -benadering. Door te centraliseren wat efficiënter centraal kan, maar steeds dat individuele karakter te bewaren, willen we elke voorziening individueel optimaal laten functioneren, zowel op financieel vlak als op het vlak van de verstrekte zorgen. Professionele zorgbegeleiders staan in voor een sterk en efficiënt lokaal bestuur, dat steeds dichtbij de bewoners en de medewerkers staat.

Zo houdt Senior Living Group steeds de vinger aan de pols om zo goed mogelijk voor zijn bewoners, medewerkers, voorzieningen en samenleving te zorgen.

Senior Living Group

Onze Vacatures

Technical Administration Officer

bij Senior Living Group

Administratieve ondersteuning van de technisch directeur en een 6-tal projectleiders.Dossiers projectleiders opvolgen en in orde maken.Inventariseren van de gebouwen:… lees meer