Header

Bouwonderneming Damman

Heeft 2 jobaanbiedingen

Loading map...

Bouwonderneming Damman, een familiebedrijf gesticht in 1923 en ondertussen uitgegroeid tot één van de grootste aannemingsbedrijven in zijn sector.

Samen met onze ploeg van trouwe medewerkers staan wij garant voor een correcte uitvoering binnen de vooropgestelde termijn. 

Kwaliteit, dynamiek en het menselijke aspect zijn onze grootste troeven. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Brabant behoren tot ons werkgebied. 

Het zusterbedrijf, CBD is gevestigd in Ath en is actief in Wallonië.

Het team

Kwaliteit staat centraal in onze missie. De projecten van Damman zijn er immers op gericht binnen de vooropgestelde termijn en budget te voldoen aan de producteisen beschreven door klant. In de totaliteit van onze aanpak bekleedt het aspect kwaliteit’ dan ook een centrale plaats.

Kwaliteitssystemen

Het kwaliteitsbeleid van Damman is gebaseerd op mensen. Al negentig jaar lang kennen we de klappen van de zweep. Wij weten wat de succesfactoren zijn in een resultaatgerichte samenwerking. Daarom hebben we een kwaliteitssysteem ontwikkeld waarin al die ervaring met de optimale procedures, werkinstructies en standaard formulieren zijn samengevat. We stelden voor al onze bouwprojecten een aangepast kwaliteitshandboek op conform de kwaliteitsnorm NBN en ISO 9001.

Doorlopend communiceren

Een kwaliteitshandboek op zich volstaat natuurlijk niet om goede kwaliteit af te leveren. Procedures zijn nuttig, maar gezond verstand en goede wil zijn minstens even belangrijk. Daarom hechten we, vanaf de initiële fase van het project tot na zijn voltooiing, veel belang aan intensief overleg en planning. We stellen de verwachtingen van de klant helder en gedetailleerd voor. We volgen de werken constant nauwgezet op zodat het project steeds op het juiste spoor blijft.

Een werk van mensen

De kwaliteit van onze projecten is nauw verbonden met de kwaliteit van onze mensen. Daarom maken we werk van permanente vorming en ondersteuning. Het project wordt steeds opgevolgd door specialisten die aan de top staan in hun vakgebied. Hun competentie is het resultaat van een gedegen selectie bij hun aanwerving, aangevuld met externe en interne opleidingsprogramma’s in het kader van continue verbetering. Bovendien zijn onze werknemers doordrongen van de kernwaarden van ons bedrijf. Zij maken de bedrijfsslogan: Succes is een kunst, een uitdaging” elke dag opnieuw waar. De pijlers van deze bedrijfsfilosofie zijn: innovatie, teamwork, challenge, attitude, opportunity en customer care.

Een integere aanpak is de basis voor langdurige vertrouwensrelaties. Eerlijk duurt het langst! Klantgerichtheid zorgt voor oplossingen die de klant snel en efficiënt voorthelpen. Alertheid leidt tot vernieuwing en blijvende verbetering. We zien er nauwkeurig op toe dat al onze medewerkers die waarden ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. Als bedrijf moet je het vertrouwen van je klanten immers blijven verdienen, elke dag opnieuw.

Certificaten

ISO 9001

Een bouwonderneming met klasse 8, vraagt structuur. Daarom werken wij reeds vele jaren volgens het gecertificeerd kwaliteitssysteem ISO-9001.

TRENDSGAZELLEN

De Trends Gazellen zijn de snelgroeiende bedrijven die het competitieve vermogen van de streek aanzwengelen en het ondernemingsklimaat in positieve zin beïnvloeden. Daarmee behoren wij tot de groep van de bedrijven die symbool staan voor competitief ondernemerschap. 

Damman Daman Home Page Nieuw
Damman

Onze Vacatures

Werfleider bij Bouwonderneming Damman in Brussel

Calculator bij Bouwonderneming Damman in Brussel