Header
Bouwjobs Icoon
Bouwsector

Weerverletzegels Bouw

#Weerverlet
#Zegels
#Bouwsector
Vincent Costens

In de bouwsector (paritair comité nr. 124) bestaat een uitgebreid premiesysteem. Zo worden bijvoorbeeld extra vergoedingen voorzien voor gevaarlijk werk, voor prestaties op onregelmatige” tijdstippen en voor werk in opeenvolgende ploegen.

De meeste van deze premies ontvangen de arbeiders samen met het loon, maar sommige worden uitbetaald door middel van zegels.

In de bouwsector is men zeer afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, er dient immers heel wat arbeid buiten gepresteerd te worden. Als we er de statistieken van het KMI er bijnemen dan stellen we vast dat er gemiddeld 200 regendagen zijn per jaar. Naast hevige regen kan ook sneeuw of hagel het werk op de werf onmogelijk maken.

Het is natuurlijk niet evident om op voorhand te voorspellen of er al dan niet gepresteerd zal kunnen worden. Veelal is het zo dat werknemers wel al op de werf aanwezig zijn, maar dat men ter plaatse dient vast te stellen dat men niet kan starten met de werken of dat men het werk niet kan verder zetten door de barre weersomstandigheden.

Om aan dergelijke situaties tegemoet te komen heeft men het systeem van weerverlet ingevoerd. De arbeiders kunnen er namelijk zelf niet aan doen dat het weer het niet toelaat om te presteren.

De werkgever zal hierbij slechts de helft van het loon betalen, de andere helft wordt geacht gecompenseerd te worden met weerverletzegels.

De bouwbedrijven betalen hiervoor een bijdrage ten bedrage van twee procent van het brutoloon aan de PDOK (Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidstelsels.) De weerverletzegels worden tevens zoals de getrouwheidszegels uitbetaald door het FVB.

De Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de bestaanszekerheidsstelsels (PDOK) int de nodige bijdragen bij de werkgevers. Nadien stelt de PDOK de zogenaamde zegeldocumenten op (in A4-formaat). Deze worden rechtstreeks naar de arbeiders verzonden; werkgever of sociaal secretariaat komen dus niet (meer) tussen. 

Het zegeldocument voor 2016 zou vanaf 24 april aanstaande verzonden worden. Mocht een arbeider begin mei nog steeds geen document ontvangen hebben, neemt hij best contact op met zijn vakbond of de PDOK.

De arbeiders vullen tot slot hun rekeningnummer in en bezorgen het zegeldocument aan hun vakbond of de Hulpkas.


Vincent Costens

Vincent Costens

Vincent is verantwoordelijk voor de online marketing en de inhoud van de Bouwjobs website. Het creëren van content en het aangaan van de communicatie met onze community is voor hem een dagelijkse bezigheid.

Gerelateerde artikels

Opzeggingstermijnen Bouw
Bouwsector
#Bouwsector #Werknemers #Opzegtermijn
Artikel Foto Chauffeur
Loon
#Bouwsector #Mobiliteit #Vergoeding
Rain 2511226 1920
Bouwsector
#Bouwsector #Weer #Weerverlet