Header
Bouwjobs Icoon
Bouwsector

Opzegtermijnen bouwsector vanaf 2018 plots een stuk langer

#Bouwsector
#Werknemers
#Opzegtermijn
Vincent Costens

Vanaf 1 januari 2018 gelden dezelfde opzegtermijnen voor alle werknemers, of ze nu arbeider of bediende zijn en ongeacht de sector waarin ze werken.

Daarmee komt een einde aan de tijdelijke uitzondering die een aantal sectoren hadden gekregen. Een van die sectoren is de bouwsector.

Andere sectoren

De sectoren die al eerder de nieuwe opzegtermijnen moesten respecteren, hadden vanaf januari 2014 een geleidelijke opbouw van deze termijnen. Van geleidelijkheid is nu geen sprake. Integendeel. Door de retroactiviteit worden de nieuwe opzegtermijnen ingevoerd alsof ze al van 1 januari 2014 gelden.

Dit betekent dat de opzegtermijnen in de bouwsector van de ene op de andere dag fors langer worden, en dus voor de werkgever veel duurder. Nochtans stond in het zomerakkoord dat de regering een oplossing daarvoor zou vinden, maar dat is niet gebeurd. De bouwwerkgevers zitten nu met een groot probleem”, zegt Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie. 

Bouwbedrijven die begin 2018 een bouwarbeider ontslaan, moeten plots een veel langere opzegtermijn respecteren dan nu nog het geval is.

Om een idee te geven van de impact, enkele eenvoudige voorbeelden. Wie vandaag een bouwarbeider met een anciënniteit van 4 jaar ontslaat, moet een opzegtermijn van 5 weken respecteren. Voor wie diezelfde werknemer in januari ontslaat, verdrievoudigt de opzegtermijn tot 15 weken. De werkgever die zijn bouwarbeider met 10 dienstjaren vandaag opzegt, moet 8 weken opzegtermijn respecteren. Doet hij dat binnen drie weken, dan bedraagt de opzegtermijn 19 weken. Een enorm verschil dus!

Het effect van de plots langere opzegtermijnen laat zich duidelijk voelen in de bouwsector. Het aantal ontslagen ligt sinds de zomer van dit jaar, ondanks de gunstige bouwconjunctuur, opvallend hoger dan in andere jaren: 12% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, 8% meer dan van juni tot en met 11 december 2015 en 10% meer ten opzicht van dezelfde periode van 2014.

Doordat de regering geen oplossing biedt voor de langere opzegtermijnen, dreigt opnieuw massaal banenverlies in de bouwsector. Bovendien zullen onze bedrijven niet meer gestimuleerd worden om arbeiders een contract van onbepaalde duur aan te bieden. Ons sociaal model komt zo onder enorme druk te staan”, waarschuwt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Bron: (Bouwunie, 2017)


Vincent Costens

Vincent Costens

Vincent is verantwoordelijk voor de online marketing en de inhoud van de Bouwjobs website. Het creëren van content en het aangaan van de communicatie met onze community is voor hem een dagelijkse bezigheid.