Header
Bouwjobs Icoon
Bouwsector

Nieuwe lijst knelpuntberoepen bouw 2018

#Bouwsector
#Knelpuntberoepen
#VDAB
Vincent Costens

De bouwsector heeft het almaar moeilijker om personeel te vinden. In de jongste lijst met knelpuntberoepen van de VDAB zijn er maar liefst 10 beroepen uit de bouwsector bijgekomen.

Zowel technisch hooggeschoolde profielen als vakarbeiders zijn er te weinig om aan de grote vraag te voldoen. 

Groei in de bouw

Het mag duidelijk zijn dat de bouwsector goede tijden kent. De sector zag in 2017 de productie met 2 procent stijgen. Voor dit jaar wordt een groei van 3 procent verwacht. Dat is beter dan de verwachte economische groei die op 1,7 procent wordt geraamd. Het aantal nieuwe werven boomt dus, maar het vinden van voldoende personeel voor die werven is duidelijk een moeilijker klus.

U moet maar eens de proef op de som nemen en de zoekterm bouw” intikken op de site met werkaanbiedingen van de VDAB. Van de 150.000 vacatures die u voorgeschoteld krijgt, komen er 35.000 uit de bouwsector

Knelpuntberoepen

Overschot van geschikt personeel is er niet. Bij de knelpuntberoepen heeft de bouw een aandeel van ruim 10 procent. Heel wat bouwberoepen”, zoals metselaar of daktimmerman, waren al langer knelpuntberoepen.

In de top tien van knelpuntberoepen staan er alvast drie:

  • werfleider/​conducteur bouw
  • technicus studiebureau
  • caculator bouw.
Knelpuntberoepen Algemeen
Knelpuntberoepen algemeen

Knelpuntberoepen bouw 2018

Op de jongste lijst knelpuntberoepen voor 2018 zijn er maar liefst 10 bouwberoepen bijgekomen.

Knelpuntberoepen Bouw 2018
Knelpuntberoepen Bouw

Zo staat voor het eerst het beroep van asbestverwijderaar op die lijst. Dat heeft te maken met de groeiende aandacht voor het thema. Er geldt een strikte regelgeving om asbest op een correcte manier te verwijderen. Dat de vraag om professionele asvestverwijdeaars nog zal toenemen de volgende jaren, is nu al duidelijk.

Hetzelfde geldt voor isoleerders ruwbouw en dak. Tegen 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn en de overheid moedigt iedereen aan om te BENOveren (bijna energie neutraal renoveren) . Het aanbod professionele isoleerders kan die vraag niet volgen.

Dat ook het aantal grotere bouwwerven toeneemt, zien we aan nieuwe knelpuntberoepen als:

  • torenkraanbestuurder
  • bestuurder van bouwplaatmachines
  • stellingbouwers en operatoren van stortklaar beton.

Bron: (VRT2018)


Vincent Costens

Vincent Costens

Vincent is verantwoordelijk voor de online marketing en de inhoud van de Bouwjobs website. Het creëren van content en het aangaan van de communicatie met onze community is voor hem een dagelijkse bezigheid.