Header
Bouwjobs Icoon
Bouwsector

Het bouwverlof 2018: informatie & data

#2018
#bouwverlof
Bouwsector
Vincent Costens

Bouwverlof verplicht of niet?

Met het bouwverlof in zicht komt ieder jaar de vraag welke data per regio verlof genomen wordt en/​of dat de bouwbedrijven mogen verder werken tijdens het bouwverlof. 

Moeten de bouwarbeiders nu ieder jaar verplicht hun bouwverlof opnemen of mogen ze (gedeeltelijk) verder werken?

Om te beginnen mogen we stellen dat het bouwverlof in feite geen wettelijke verplichting is. Het is wel zo dat er ieder jaar per regio afgesproken wordt tijdens welke periode de bouwvakantie valt. Dit zijn echter regionale akkoorden die louter als aanbeveling dienen en deze zijn dus niet afdwingbaar.

Let wel: het wordt wel afdwingbaar wanneer het opgenomen wordt in het arbeidsreglementvan de onderneming.

Wanneer het bouwverlof opgenomen is in het arbeidsreglement, dan geldt het principe van collectieve sluiting. Een bouwonderneming kan zijn arbeiders vervolgens niet verplichten om verder te werken tijdens deze verlofperiode.

Arbeiders die onvoldoende vakantierechten hebben opgebouwd zullen gedurende deze periode een werkloosheidsuitkering ontvangen.

Als het bouwverlof opgenomen is in het arbeidsreglement en er dient tijdens het bouwverlof gewerkt te worden, dan moet de werkgever eerst en vooral het akkoord van zijn arbeiders bekomen. De werkgever is in dat geval ook verplicht om de dienst Toezicht Sociale Wetten (FOD WASO) en de Sociale Inspectie (FOD Sociale Zekerheid) te verwittigen van wie, waar en wanneer werkt en tevens wanneer deze arbeiders hun vakantie alsnog zullen opnemen.

Indien de werkgever een andere periode van collectief verlof wil vastleggen, dan dient hij hiervoor een akkoord te sluiten met al zijn werknemers. Een kopie van dit akkoord dient vervolgens opgestuurd te worden naar Toezicht Sociale Wetten’ en naar de Sociale Inspectie’.

Indien het collectief verlof niet opgenomen wordt in het arbeidsreglement, dan bepaalt de werkgever in principe onderling met elke arbeider wanneer hij vakantie neemt. In dat geval is het bouwverlof niet van toepassing en kan er zonder problemen gewerkt worden tijdens deze periode.

Hierdoor kan het principe van collectieve sluiting niet toegepast worden, zoals dat normaal wel het geval is tijdens het bouwverlof. Het gevolg hiervan is dat werknemers die onvoldoende vakantierechten hebben opgebouwd, dat die geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering indien ze verlof nemen.

Data per regio

 • Bouwverlof van 2 tot en met 27 juli 2018 (1 dag vrij te nemen)
 • De snipperdagen zijn nog niet bekend
 • Vervanging feestdagen zijn:
  • 21 juli door 23 juli 2018
  • 11 november door 2 november 2018

In Antwerpen, Mechelen en het grootste deel van de kempen start het bouwverlof op maandag 9 juli 2018 en is vrijdag 27 juli 2017 de laatste dag bouwverlof. Er zijn ook opnieuw zes bouwvrije dagen vrij te nemen in overleg met de werkgever. Vergeet niet naar de dagaanbiedingen te kijken voor tijdens het bouwverlof. De feestdag van 21 juli wordt vervangen door 23 juli 2018, en die van 11 november door 2 november 2018.

 • Bouwvakantie van 9 t/​m 27 juli
 • Er zijn 3 dagen vrij te nemen
 • Snipperdagen vallen op 4,5 en 6 april 2018
 • Vervanging feestdag van 21 juli door 23 juli 2018, en 11 november door 2 november 2018
 • In 2018 valt het bouwverlof in Limburg van 16 juli tem 3 augustus
 • Er zijn verder 6 dagen vrij te nemen naast de bouwvakantie
 • Snipperdagen vallen op 4,5 en 6 april en op 29,30 en 31 oktober
 • Vervanging feestdagen
  • 21 juli door 23 juli 2018
  • 11 november door 2 november 2018
 • Bouwverlof van 16 juli t.e.m. 3 augustus 2018
 • Zes snipperdagen op 4,5 en 6 april 2018, en op 29, 30 en 31 oktober
 • De feestdag van 21 juli wordt vervangen door 23 juli, en die van 11 november door 2 november 2018

Vincent Costens

Vincent Costens

Vincent is verantwoordelijk voor de online marketing en de inhoud van de Bouwjobs website. Het creëren van content en het aangaan van de communicatie met onze community is voor hem een dagelijkse bezigheid.

Gerelateerde artikels

Weerverlet Bouw
Bouwsector
#Weerverlet #Zegels #Bouwsector
Beton Storten Tijden Zomer
Bouwsector
#beton #Zomer #bouwen
Opzeggingstermijnen Bouw
Bouwsector
#Bouwsector #Werknemers #Opzegtermijn