Header
Bouwjobs Icoon
Bouwen

Dit kan je doen als er gebreken zijn aan de woning die je kocht!

#Gebreken
#kopen
#woning
Vincent Costens

Je koopt een bestaande woning of appartement. Kort nadien stel je vast dat er allerlei gebreken zijn aan het onroerend goed in kwestie. Kan je de verkoper daarvoor nog aansprakelijk stellen? Heb je nog garantie van de aannemer die het huis bouwde of van de architect?

Enkele maanden na de aankoop van een bestaande woning of appartement stel je vast dat er schimmelvorming is op bepaalde muren. Of het zwembad blijkt een lek te vertonen. Kan je dan vragen dat de verkoper daarvoor opdraait?

Als de gebreken zichtbaar waren op het moment van je aankoop, dan kan je de verkoper daar niet voor aansprakelijk stellen. Dergelijke gebreken moet je namelijk opmerken voor je tot de aankoop overgaat. Het is dan ook aangewezen om (als je zelf onvoldoende kan inschatten of er bouwtechnische problemen zijn) een aannemer of architect mee te laten kijken naar het pand vooraleer je beslist om tot de aankoop ervan over te gaan. Voorbeelden van zichtbare gebreken zijn onder andere gebarsten tegels, zichtbare vochtvlekken, enz.

Je kan de verkoper van het pand integendeel in principe wel aansprakelijk stellen voor verborgen gebreken. Dat zijn zaken die je niet kon opmerken bij een eerste nauwkeurig onderzoek van het gebouw. Als koper moet je dergelijke gebreken inroepen binnen een korte termijn nadat je ze ontdekte. Als er sprake is van een verborgen gebrek, dan kan je een prijsvermindering vragen. Bij ernstige verborgen gebreken kan je ook om de ontbinding van de koopovereenkomst met een schadevergoeding vragen.


Hoewel de wet deze vorm van garantie voorziet, wordt in de meeste verkoopsovereenkomsten de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken van de verkoper uitgesloten. Een dergelijke clausule is ook perfect geldig. Staat zo’n clausule in de koopovereenkomst die je sluit, dan kan je de verkoper in beginsel niet meer aansprakelijk stellen als er zich een verborgen gebrek voordoet.


Een uitzondering op die regel bestaat als je kan aantonen dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek maar dat voor jou verzweeg. Een typisch voorbeeld daarvan is dat waarbij de verkoper vlak voor de tekoopstelling van het pand schimmelvorming op de muren verdoezelde door een nieuwe laag verf aan te brengen.

Als je een onroerend goed koopt op een gedwongen openbare verkoop dan kan je sowieso geen vordering laten gelden op grond van verborgen gebreken en dit zelfs niet als de vorige eigenaar bewust bepaalde gebreken camoufleerde.

Als het onroerend goed dat je kocht nog vrij recent is, kan je als koper misschien ook nog rechten laten gelden tegen de oorspronkelijke aannemer en/​of architect. Je neemt als koper de aanspraken en garanties die de verkoper tegenover hen had namelijk automatisch over. Zo kan je bijvoorbeeld beroepen op de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en/​of architect.

Bron: (Investr, 2018)


Vincent Costens

Vincent Costens

Vincent is verantwoordelijk voor de online marketing en de inhoud van de Bouwjobs website. Het creëren van content en het aangaan van de communicatie met onze community is voor hem een dagelijkse bezigheid.

Gerelateerde artikels

Registratie Rechten
Bouwen
#registratierechten #woning #kopen
Groene Taxshift
Economie
#CO2 #Energie #Taxshift
Huis Kopen
Bouwsector
#kopen #Tips&tricks #woning