Header
Bouwjobs Icoon
Veiligheid

De bouw sensibiliseert: Internationale dag van veiligheid op het werk

#Bouwsector
#Veiligheid
#Bouw
Vincent Costens

Bouw zet in op sensibilisering en advies om aantal arbeidsongevallen verder terug te dringen

Op 28 april is het de Internationale dag van de veiligheid op het werk. Een dag om de veiligheidsomstandigheden op de arbeidsplaats te evalueren en waar nodig bij te sturen. 

De bouwsector werkt al jaren en met succes aan het verbeteren van de veiligheid in de sector. Het heeft daartoe een speciale veiligheidspoot binnen het sectorfonds Constructiv opgericht. De acties van dit fonds richten zich vooral op sensibilisering, advisering en actieve begeleiding op de werven. Hierdoor is het aantal arbeidsongevallen in de bouw al fors gedaald.

De werkgevers uit de bouwsector zien veiligheid als een prioriteit. Ze leveren heel wat inspanningen voor veiligheid op het werk en het voorkomen van arbeidsongevallen. Het veiligheidsfonds binnen Constructiv wordt gefinancierd met bijdragen van alle werkgevers uit de bouw. Dit fonds is belast met de veiligheidspreventie in de sector. Twintig adviseurs van Constructiv gaan dagelijks de baan op, bezoeken werven en geven advies, zowel aan werkgevers als aan werknemers, om veiliger te werken. De tussenkomst van de Constructiv-adviseurs is preventief, niet repressief. Ze zijn geen veiligheidspolitie, wel veiligheidsadviseurs en -begeleiders”, legt Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie, uit.

Deze aanpak moet het aantal arbeidsongevallen in de bouw beperken. En dat lukt ook. De veiligheid op de bouwwerven is verhoogd. Werkgevers en werknemers zijn zich meer bewust van eventuele risico’s en weten deze te beperken. Het aantal arbeidsongevallen is gedaald. Cijfers van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) tonen aan dat in de periode 2011 – 2015 het aantal ongevallen in de bouw is teruggelopen van 20.164 tot 14.266. Een daling met 29,3%. Het aantal ongevallen met dodelijke afloop daalde in die periode met 39,1% van 23 naar 14. Uit de cijfers van Constructiv blijkt een verdere daling van het totaal aantal ongevallen met 14,6% in de periode 2014 – 2017.

Preventie op basis van realistische veiligheidsmaatregelen, gekoppeld aan sensibilisering en advies aan bedrijfsleiders en medewerkers blijven de beste remedie om het aantal arbeidsongevallen verder terug te dringen”, zegt Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie. Want elk ongeval is er uiteraard een te veel”.

Bron: (Bouwunie,2018)

Ongeval
Arbeidsongevallen

Vincent Costens

Vincent Costens

Vincent is verantwoordelijk voor de online marketing en de inhoud van de Bouwjobs website. Het creëren van content en het aangaan van de communicatie met onze community is voor hem een dagelijkse bezigheid.

Gerelateerde artikels

Sneeuw In De Bouw
Bouwsector
#Weer #Bouwsector #Koud
Artikel Foto Chauffeur
Loon
#Bouwsector #Mobiliteit #Vergoeding