Header
Bouwjobs Icoon
Sociale dumping

Bouwunie wil aanpassing Europese regels voor inning van sociale zekerheidsbijdragen

#bouwunie
#lasten
#sociale dumping
Vincent Costens

Laat werkland sociale bijdragen innen en doorstorten naar het thuisland.

De Raad van Europese Ministers van Arbeid heeft vandaag in Luxemburg de herziening van de detacheringsregels officieel goedgekeurd. Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek wordt realiteit.

De Raad van Europese Ministers van Arbeid heeft vandaag in Luxemburg de herziening van de detacheringsregels officieel goedgekeurd. Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek wordt realiteit.

Bouwunie is tevreden. De concurrentie van en met goedkopere buitenlanders ontwricht de Vlaamse bouwsector. De jongste jaren gingen hierdoor duizenden jobs verloren. Om precies te zijn, meer dan 18.000 bouwarbeidersjobs in de periode 2012 – 2017, terwijl in dezelfde periode het aantal gedetacheerden in de bouw – arbeiders en zelfstandigen — meer dan verdubbelde tot bijna 130.000. Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek is eerlijk en rechtvaardig. En voor Bouwunie het minimum minimorum.

Want ook met een gelijke beloning blijven gedetacheerde werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen goedkoper omdat ze daar lagere sociale zekerheidsbijdragen betalen. Daarenboven kunnen de inspectiediensten de gelijke beloning moeilijk controleren.

Bouwunie stelt daarom voor om de Europese inningsregels van de sociale zekerheidsbijdragen aan te passen. Het werkland zou de sociale zekerheidsbijdragen van de gedetacheerde werknemers moeten innen en doorstorten naar het land van herkomst. 

De inspectie in het werkland kan dan gemakkelijk nagaan of de sociale zekerheidsbijdragen effectief betaald worden, en of de correcte lonen betaald zijn. Voor alle duidelijkheid: het gaat om het innen van de sociale zekerheidsbijdragen van het thuisland. Dit impliceert niet dat de buitenlandse werknemers hier onmiddellijk rechten opbouwen.

Bron: (Bouwunie, 2018)


Vincent Costens

Vincent Costens

Vincent is verantwoordelijk voor de online marketing en de inhoud van de Bouwjobs website. Het creëren van content en het aangaan van de communicatie met onze community is voor hem een dagelijkse bezigheid.